Wykorzystanie zdjęć

Wszystkie zdjęcia zamieszczone na tej stronie oraz na stronach dlastudenta.pl, allinpoznan.pl oraz onelivephoto.art.pl są objęte prawem autorskim.

Wszelkie ich wykorzystanie jest uwarunkowane kontaktem ze mną oraz udzieleniem przeze mnie licencji na wykorzystanie ich. We wspomnianej licencji określana jest przestrzeń wykorzystania zdjęć.

Każdy bez jakiejkolwiek zgody w dowolnej formie może udostępnić LINK do galerii lub wpisu .